Uw
onafhankelijke
adviseur

De Agrarische Beoordelings Commissie

De Agrarische Beoordelingscommissie is specialist in het beoordelen van agrarische bouwaanvragen voor gemeenten.

De Commissie onderscheidt zich door: 

De Commissie beoordeelt aanvragen op aspecten van het ruimtelijk beleid van een gemeente, zoals meestal vastgelegd in een bestemmingsplan. De door de ABC uitgebrachte adviezen zijn uiteraard niet bindend, maar worden vrijwel altijd door de gemeente overgenomen. ABC wordt door gemeenten ook gevraagd uitspraken te doen over algemene beleidsvragen, zoals de noodzaak van bedrijfswoningen of het omzetten naar plattelands- of burgerbestemmingen.

Bij haar oprichting ruim twintig jaar geleden heeft ABC van haar oprichters de volgende missie meegekregen:

Het voorkomen van ondoelmatige bebouwing in het buitengtebied.

Door hun grote praktijkervaring kunnen de bedrijfsbezoekers ter plaatse zich snel een beeld vormen van de werkelijkheid op een bedrijf en daarmee recht doen aan deze missie.

ABC heeft haar werkterrein door geheel Nederland, met een nadruk op het westelijk deel. Buiten een aantal vaste afnemers van adviezen elders in het land, wordt ABC ook ingeschakeld voor zgn. second opinions elders.

Naast het beoordelen van plannen kan ABC ook ingeschakeld worden voor het ‘meelezen’ bij het opstellen van specifieke bestemmingsregels, waardoor deze beter toetsbaar worden. Hierdoor kan voorkomen worden dat later in een planperiode eventueel onduidelijkheden voor zowel de aanvrager als de gemeente, onze opdrachtgever, ontstaan.

Abc, Agrarische Beoordelingscommissie, Agrarisch advies, Agrarische adviescommissie, Agrarisch bouwen, bestemmingsplan deskundige, Bestemmingsplan ABC, Bestemmingsplan beoordelingcommissie