Doorlooptijd aanvragen

De portefeuille van ABC bestaat uit een groot aantal verschillende soorten aanvragen. Van principe-aanvragen voor een bouwwerk, via een algemeen advies voor een vooroverleg, van beoordelingen bij een normaal vergunningstraject tot spoedadviezen die binnen enkele dagen verwacht worden. 

Vanwege de praktijkgerichte advisering doet ABC zo min mogelijk zgn. bureauadviezen, waarbij een bezoek achterwege gelaten wordt. Het beeld op een bedrijf en het gesprek met de aanvrager geven bijna altijd een andere indruk dan aan de schrijftafel. 

 

De doorlooptijd van een aanvraag is drie tot vier weken na binnenkomst. Zowel de aanvrager als twee bedrijfsbezoekers moeten hun agenda’s afstemmen, de bezoekers moeten hun verslag schrijven en het definitieve advies doorloopt een proces van afstemming tussen de schrijvers, de bedrijfsbezoekers en het bestuur.

Advies aanvragen als gemeente

ABC brengt uitsluitend advies uit gemeenten, hetzij omdat de gemeente hier behoefte aan heeft in het vergunningstraject of omdat in het bestemmingsplan een advies van een agrarisch deskundige voorgeschreven wordt.


Voor de aanvraag heeft ABC de volgende gegevens nodig:

Formulier Bedrijfsgegevens aanvrager

U kunt het formulier downloaden en digitaal of handmatig invullen. Daarna kan het document per e-mail of per post verstuurd worden. 

Stichting Abc
Postbus 357
3440 AJ Woerden

info@abcommissie.nl

Formulier_Bedrijfsgegevens_Aanvrager.PDF

Voorbeeldaspecten waarover de ABC adviseert

Voorbeelden van bouwplannen