Werkwijze

 • ABC vraagt de gemeente de vraagstelling voor het betreffende advies zo helder mogelijk te stellen, zodat het voor zowel haar als de aanvrager duidelijk is waarop de gemeente een antwoord wil hebben. Een advies beperkt zich hierbij tot de agrarisch aspecten.
 • De aanvrager vult op voorhand een zgn. Bedrijfsformulier in met de gegevens van het bedrijf. De Gecombineerde Opgave is onderdeel van de gevraagde gegevens, evenals tekeningen, nadere toelichtingen van adviseurs van de aanvrager of andere relevante informatie.
Aanvraag
Bezoek
 • De Stichting beschikt over zeer ervaren bedrijfsbezoekers, die altijd als tweetal op het bedrijf komen en een aantal ‘schrijvers’, die de adviezen aan de hand van de verslagen van de bedrijfsbezoekers omzetten naar handteerbare en herkenbare adviezen.
 • Uit de pool van bedrijfsbezoekers worden per aanvraag de deskundigen op het gebied van de aanvraag geselecteerd. Deze bezoekers hebben allen een achtergrond als agrarisch ondernemer.
 • Ten tijde van het bedrijfsbezoek kan gevraagd worden om nadere informatie, zoals loonstaten, jaarrekeningen of andere bescheiden, die echter nooit met de gemeente gedeeld zullen worden. Deze gegeven dienen uitsluitend om het beeld van de bedrijfsbezoekers te ondersteunen.
 • ABC kan snel werken, er is vrijwel dagelijks contact tussen de bestuursleden en vaak kunnen bezoeken op korte termijn uitgevoerd worden.
 • ABC streeft er naar om de adviezen drie weken na aanvraag aan de gemeente uit te brengen, wat mogelijk is dankzij de korte organisatorische lijnen.
 • In uitzonderlijke gevallen is een advies binnen enkele dagen mogelijk.
 • Door de grote variatie in het type aanvragen is deskundigheid van vrijwel alle aspecten van het agrarisch bedrijfsleven aanwezig.
 • De interne integriteit verbiedt bedrijfsbezoekers te rapporteren over bedrijven waar zij zakelijke of persoonlijke banden mee hebben op onverschillig welk vlak.
 • ABC rapporteert uitsluitend aan de gemeente en doet geen uitspraken aan aanvragers. Zij correspondeert na het uitbrengen van een advies alleen via de gemeente met een aanvrager en is in onverhoopte gevallen ook beschikbaar bij verdere procedures, bijvoorbeeld bij gemeentelijke commissies of de Raad van State.
Advies